• Κριεζώτου 110, Χαλκίδα

Επισκευές ψυγείων

Η επισκευή του ψυγείου είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία που απαιτεί υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης και τεχνογνωσίας. Η εταιρία μας, με πολλά χρόνια εμπειρίας στον τομέα της συντήρησης και των επισκευών, δεσμεύεται να επισκευάσει το ψυγείο σας και τις υπόλοιπες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές σας με ταχύτητα και συνέπεια.

Ενδείξεις ότι το ψυγείο σας χρειάζεται επισκευή ή συντήρηση είναι:

  • Χαμηλή απόδοση στην ψύξη του
  • Ασυνήθιστοι θόρυβοι
  • Διαρροή νερών
  • Αυξομείωση στη θερμοκρασία του

Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας σας παρέχουν:

  • Γνήσια ανταλλακτικά
  • Επισκευή στο σπίτι
  • Ένα χρόνο εγγύηση
  • Πανελλαδική κάλυψη

Παρέχουμε service τόσο σε οικιακά ψυγεία – θαλάμους. Αναλαμβάνουμε ετήσια ή εξαμηνιαία συντήρηση, για τη σωστή λειτουργία και την αποφυγή βλαβών. Παράλληλα, εγκαθιστούμε -και μεταφέρουμε- καινούρια επαγγελματικά ψυγεία. Στην περίπτωση μεταφοράς, αποσυνδέουμε εμείς όλους τους μηχανισμούς.